^Επιστροφή στην αρχή

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων για τον Υπεύθυνο Οικονομικού Αντικειμένου

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων για την ανάθεση έργου σε συνεργάτη  (ΥΠΟΑ- Επιστημονικό Προσωπικό/Σύμβουλος Β)για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)» και Κωδικό Έργου.: 380062.  

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking