^Επιστροφή στην αρχή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ- κίνηση) 2014-2020

Ξεκίνησε η Δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση για τo ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ- κίνηση) 2014-2020 με έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

 

Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:
 
   - Τουρισμός
   - Ενέργεια
   - Αγροδιατροφή
   - Περιβάλλον
   - Εφοδιαστική Αλυσίδα
   - Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
   - Υγεία & Φαρμακευτική Βιομηχανία
   - Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
   - Υλικά & Κατασκευές
 
Οι προτάσεις και απόψεις που θα κατατεθούν,θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική επεξεργασία του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ-κίνηση) 2014-2020. Σχετικό Υλικό: 9 Στρατηγικά Σχέδια των Τομεακών Ομάδων Σχεδιασμού του ΕΠΑνΕΚ –κινηση. 

Η Δημόσια ηλεκτρονική Διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 22 Απριλίου 2014 και ώρα 17:00.
 
Δικτυακός τόπος της Δημόσιας Διαβούλευσης 

 

 

 

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking