^Επιστροφή στην αρχή

100% επιτυχία στα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια και για την Β' Πρόσκληση του προγράμματος του ΟΑΕΔ "Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην Καινοτομία"

Η e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ είχε 100% επιτυχία και στη 2η πρόσκληση του Προγράμματος του ΟΑΕΔ "Επιχειρηματικότητα Νέων με έμφαση στην Καινοτομία". Υπενθυμίζουμε ότι σκοπός του προγράμματος ήταν η προώθηση άνεργων νέων,ηλικίας 18-35 ετών, στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με έμφαση στην καινοτομία και το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στα 10.000 ευρώ.

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking