^Επιστροφή στην αρχή

Παροχή υπηρεσιών ψηφιακής υπογραφής και υποβολής προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων

H εταιρία μας στα πλαίσια των Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων έχει διαπιστώσει αδυναμία υποβολής αιτήσεων από υποψήφιους προμηθευτές. 
Ως εκ τούτου έχουμε αναπτύξει μια νέα υπηρεσία η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής .
Η υπηρεσία μας αυτή χωρίζεται σε δύο στάδια:
1) Την ηλεκτρονική εγγραφή του εκάστοτε προμηθευτή στο πληροφοριακό σύστημα, προκειμένου να λάβει ψηφιακή υπογραφή.
2) Την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του προμηθευτή μέσω του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος.
Με χαρά, σας περιμένουμε στα γραφεία της εταιρίας μας για περισσότερες πληροφορίες .
Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking