^Επιστροφή στην αρχή

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ δίνει μεγάλη έμφαση στη στελέχωσή της από ανθρώπους με υψηλή ακαδημαϊκή μόρφωση και εμπειρία και γνώσεις στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ωστόσο πέρα από αυτά τα στοιχεία, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας έχει και τα παρακάτω επιπλέον χαρακτηριστικά:

- Δραστηριοποίηση και ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή της Άρτας

- Εντοπισμός των καλύτερων εξωτερικών συνεργατών

- Όρεξη για συνεχή επιμόρφωση και μάθηση

- Συνεργασία και εκτέλεση εργασιών σε πλαίσια ομάδας

- Άνεση στην επίλυση προβλημάτων

 

"Το όλον είναι μεγαλύτερο απο το άθροισμα των μερών του - Αριστοτέλης"

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking