^Επιστροφή στην αρχή

Ιστορικό e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ

Η e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και την υποστήριξη ανέργων και εργαζόμενων στη διαδικασία της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης και σταδιοδρομίας. Η e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ αποτελεί την πρώτη εξειδικευμένη στο αντικείμενό της εταιρία στην περιοχή της Άρτας.

Με βάση την εμπειρία μας στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ήδη από το 2006 και με επίκεντρο την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών του κάθε πελάτη για ίδρυση, ανάπτυξη, οργάνωση, καινοτομία και εκσυγχρονισμό της επιχείρησής του, η εταιρία μας κατέχει υψηλότατο ποσοστό επιτυχιών στο σύνολο των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει. Πρέπει να αναφέρουμε ότι έχουμε υλοποιήσει έργα από πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και ότι οι συνεργασίες με τους πελάτες μας είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες.

Η συμβολή μας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία ανέργων και εργαζόμενων είναι ουσιαστική και πραγματοποιείται κυρίως μέσω της υλοποίησης τοπικών σχεδίων απασχόλησης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας.  Στα πλαίσια αυτών των σχεδίων διοργανώνουμε ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα και πολλαπλασιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσματα του έργου μας.

Δίνουμε μεγάλη αξία στη συλλογική προσπάθεια και συνεργασία καθώς πιστεύουμε ότι η κοινή ανάληψη ενεργειών και στρατηγικής από άτομα με ίδια ενδιαφέροντα και αξίες θα οδηγήσει ταχύτερα και ευκολότερα στην υλοποίηση του κοινού τους στόχου. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε μεμονωμένα άτομα να δουλέψουνε μαζί και συνεργατικά ώστε να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα και τα οφέλη τους, υποστηρίζουμε άτυπες και τυπικές ομάδες εργασίας (συλλόγους, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις) με σκοπό την ίδρυση και ανάπτυξη δυναμικών και αποτελεσματικών Συνεταιρισμών, Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συλλόγων. Είμαστε υπέρ της κοινωνικής οικονομίας και το αποδεικνύουμε έμπρακτα μέσα από το έργο μας.

Σας προτείνουμε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα για να γνωρίσετε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, σας ενθαρρύνουμε να εγγραφείτε στις βάσεις δεδομένων και να συμπληρώσετε τις αντίστοιχες φόρμες ανάλογα με την ιδιότητα και τις ανάγκες σας και σας περιμένουμε να συζητήσουμε από κοντά το προσωπικό σας πλάνο!

Με εκτίμηση,

 

Κοκκινέλη Αιμιλία

Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

& Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking