^Επιστροφή στην αρχή

Πρόσκληση Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το  Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νεοφυής Επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ήατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, με ποσοστό ενίσχυσης 100%.

 Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 17-03-2016 έως και τις 27-04-2016. 

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking