^Επιστροφή στην αρχή

Πρόσκληση Προγράμματος Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το  Πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, με ποσοστό ενίσχυσης 40% και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% και φτάνει το 50%. 

 Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 29-03-2016 έως και τις 17-05-2016. 

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking