^Επιστροφή στην αρχή

Πρόσκληση Προγράμματος Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το  Πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), με ποσοστό ενίσχυσης 40% και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% και φτάνει το 50%.

 Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 07-04-2016 έως και τις 20-05-2016. 

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking