^Επιστροφή στην αρχή

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ωφελούμενων ΤΟΠΣΑ.2-8

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ του έργου με τίτλο: " Αρχή Τοπικής Ανάπτυξης & Απασχόλησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)"

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking