^Επιστροφή στην αρχή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση των τριάντα (30) ωφελούμενων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» προβαίνει στην εκ νέου έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση των τριάντα (30) ωφελούμενων του τοπικού σχεδίου δράσης με τίτλο «Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας» και κωδικό MIS 380062 που έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ»

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking