^Επιστροφή στην αρχή

Αναπτυξιακά προγράμματα

Η e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο συντονισμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. Ενδεικτικά στη συνέχεια αναφέρουμε κάποια από αυτά τα προγράμματα.

Αποτελούμε κλαδικοί σύμβουλοι των παρακάτω Σωματείων - Συλλόγων και των επιχειρήσεων - μελών τους.

  • Σωματείο Αρτοποιών Ν.Άρτας "ο Προφήτης Ηλίας"

http://www.e-leaders.gr/images/bakery_new.jpg(πατήστε εδώ)

  • Σωματείο Ξυλουργών και Επιπλοποιών Ν. Άρτας "η Αγία Παρασκευή"

 http://www.e-leaders.gr/images/xylourgeia_new.jpg(πατήστε εδώ)

  • Ένωση Βιοτεχνών-Επισκευαστών Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων Ν.Άρτας

http://www.e-leaders.gr/images/synergeia_new.jpg(πατήστε εδώ)

Στο Πρόγραμμα "Διαρθρωτική Προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της Οικονομικής Κρίσης"  συμμετείχαν περίπου 50 επιχειρήσεις σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής με σκοπό την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών διαδικασιών τους και την ενίσχυση της προβολής τους, αποκτώντας σημαντικά και χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν προς όφελός τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι το σύστημα μέτρησης απόδοσης, μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων, και οι ανωτέρω κλαδικές ιστοσελίδες.

Είμαστε συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΡ.Τ.Τ.Α.Α.

(πατήστε εδώ)

η οποία υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης "Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης και Απασχολησιμότητας" του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". Στη δράση αυτή 30 ωφελούμενοι απέκτησαν εξατομικευμένη συμβουλευτική και επαγγελματική υποστήριξη με σκοπό την εύρεση εργασίας ή/και την ανάπτυξη δικής τους επιχείρησης.

Παράλληλα, ενισχύθηκε η λειτουργία των επιχειρήσεων του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Επιπλωμένων Διαμερισμάτων & Ξενώνων Αγροτουρισμού "ο Άραχθος", ο οποίος και αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΡ.Τ.Τ.Α.Α., με σκοπό την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού της ευρύτερης περιοχής της Άρτας.

 

Προωθούμε τη συμμετοχή ατόμων, επιχειρήσεων και φορέων  σε ευρωπαϊκές δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό.

Το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ έχει τεθεί σε ισχύ από 01/01/2014 και διακρίνεται στις εξής δράσεις:

- Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων / Learning Mobility of Individuals, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να μετακινηθούν σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα της Ευρώπης, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

- Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών / Co-operation for Innovation and Good Practices με ενίσχυση Στρατηγικών Συμπράξεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, των Συμμαχιών Γνώσης, των Τομεακών Συμμαχιών Δεξιοτήτων & την ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της Νεολαίας.

- Ενίσχυση σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής / Support for Policy reform για ανάπτυξη συνεργασιών με τρίτες χώρες μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών (εφαρμογή ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας, διεξαγωγή διασυνοριακών εθνικών μελετών και την υποστήριξη ειδικών προγραμμάτων δράσης για την ανώτατη εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση).

- Erasmus+ - Αθλητισμός για υλοποίηση δράσεων στον τομέα του αθλητισμού, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τον αθλητισμό, ενώ θα πρέπει τα τελικά αποτελέσματα να οδηγούν σε αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε αθλητικές και σωματικές δραστηριότητες.

"Προωθούμε διαρκώς και συμβάλλουμε ενεργά στη συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων, επιχειρήσεων και φορέων σε μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα"

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking