^Επιστροφή στην αρχή

Επενδυτικός Νόμος

Ο νέος επενδυτικός νόμος (4146/2013) τροποποιεί τους ήδη υφιστάμενους αναπτυξιακούς νόμους  3299/2004 και 3908/2011 ωστόσο ο σκοπός του είναι ο ίδιος, δηλαδή η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για ίδρυση νέας επιχείρησης και για επέκταση / εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

Οι σύμβουλοι της εταιρίας e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ, έχοντας ως σκοπό την αναζήτηση των βέλτιστων εργαλείων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχετικά με τον Επενδυτικό νόμο, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Καθορισμός για τα στοιχεία επένδυσης της κάθε επιχείρησης (πχ ελάχιστο ύψος επένδυσης, επιλέξιμες δραστηριότητες, είδος ενίσχυσης, περίοδος υποβολής πρότασης)
  • Υποβολή της επενδυτικής πρότασης για ένταξη στον Επενδυτικό νόμο 
  • Διαχείριση της επενδυτικής πρότασης μέχρι τη φάση ολοκλήρωσης του έργου (πχ παρακολούθηση επιμέρους στόχων, σύνταξη απαιτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων και εκθέσεων προόδου)
  • Ενημέρωση για τροποποιήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση ή συνολικά τον Επενδυτικό νόμο

 Για αναλυτικότερες πληροφορίες

Διαβάστε εδώ
Download this file (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf)ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.pdf[ ]437 kB
Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking