^Επιστροφή στην αρχή

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος

  

 

Το εμπορικό σήμα είναι η επιχειρηματική σας ταυτότητα, η οποία σας κάνει να ξεχωρίζετε από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς. Αποτελεί εκείνο το στοιχείο το οποίο μπορεί να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας  από εκείνα άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, λογότυπο, απεικονίσεις, σύμβολα κλπ).

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος σε μια επιχείρηση είναι τα εξής:

·         Προσδίδει επιπλέον κύρος στην επιχείρηση καθώς μπορεί πλέον, ο δικαιούχος, να χρησιμοποιεί νομίμως τα διακριτικά των σημάτων κατατεθέν, γνωστά και ως ® και ™. 

·         Διαφοροποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης από άλλες επιχειρήσεις, προστατεύοντάς την από τον ανταγωνισμό.

·         Αυξάνει την προστιθέμενη αξία για την επιχείρηση ανεβάζοντας αυτομάτως την αξία μιας επιχείρησης και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην αποτίμησή της.

·         Αποτελεί ένα μόνιμο και αποκλειστικό περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης.

·         Είναι ένα δυνατό μέσο διατήρησης αλλά και διεύρυνσης του πελατολογίου της.

·         Εμποδίζει τρίτους από τη χρήση του ίδιου ή και παρόμοιου σήματος.

 

Ανάλογα με το επίπεδο κατοχύρωσης των Εμπορικών Σημάτων, διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες:

·         Εθνικό Σήμα (Πανελλλαδική κατοχύρωση)

·         Κοινοτικό Σήμα (Πανευρωπαϊκή Κατοχύρωση)

·         Διεθνές Σήμα (Διεθνής Κατοχύρωση)

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την κατοχύρωση αλλά και ανανέωση του εμπορικού σήματος του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιχείρησής σας, η οποία συμπεριλαμβάνει τα εξής στάδια:

1)      Έλεγχος των σημάτων (συμβατότητα & διαθεσιμότητα).

2)      Υποβολή αίτησης κατοχύρωσης σήματος στην αρμόδια αρχή.

3)      Χορήγηση πιστοποιητικού καταχώρησης σήματος.

 

 

Η ισχύς της κατοχύρωσης του εμπορικού σήματος είναι 10ετής και υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης.  

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking