^Επιστροφή στην αρχή

Προγράμματα ΕΣΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΑΡΤΑ

Στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) η εταιρία e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ έχει υποβάλλει και διαχειριστεί επενδυτικά σχέδια για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα η εταιρία μας έχει συμβάλλει αποφασιστικά στη στήριξη και ενίσχυση για περισσότερες από 50 επιχειρήσεις μέσω της ένταξης των επενδυτικών τους σχεδίων στα κυριότερα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ-Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα, Ψηφιακή Σύγκλιση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού κα.

Με αυτόν τον τρόπο η e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Άρτας και ευρύτερα ως εξής:

  • Στηρίζοντας τους ανέργους ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση
  • Ενισχύοντας τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς τομείς (Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο-Υπηρεσίες)
  • Στηρίζοντας τη Γυναικεία Απασχόληση
  • Ενισχύοντας την Εξωστρέφεια και την Καινοτομία

" Έχουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να διαχειριστούμε με επιτυχία υποβολές προτάσεων για Δράσεις στα νέα Επιχειρησιακά προγράμματα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 "

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking