^Επιστροφή στην αρχή

Ψηφιακή Υπογραφή

   

Η ψηφιακή υπογραφή είναι η φυσική υπογραφή του εκάστοτε υπογράφοντος σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονική υπογραφή), εξασφαλίζοντας την πιστοποίηση της ταυτότητας του υπογράφοντος και την αποφυγή αλλοιώσεων των δεδομένων.

Με τον τρόπο αυτό υπογράφονται ηλεκτρονικά, για παράδειγμα, τα έγγραφα στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του δημοσίου.

Αναλαμβάνουμε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να βάζει την ψηφιακή του υπογραφή σε ηλεκτρονικά έγγραφα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

·         Κατάλληλη παραμετροποίηση usb token  (SafeNet-Gemalto-Athena-Oberthur)

·         Εγγραφή στο κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα.

·         Έκδοση και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών  σε usb token

·         Παραμετροποίηση Η/Υ υπογράφοντος για να είναι σε θέση να βάζει ψηφιακή υπογραφή

·         Εκπαίδευση υπογράφοντος για τη σωστή λήψη της ψηφιακής υπογραφής

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking