^Επιστροφή στην αρχή

Συμβουλευτική Υποστήριξη Ανέργων

Η e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε ανέργους και εργαζόμενους επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης και σταδιοδρομίας. Το εύρος των υπηρεσιών είναι μεγάλο και εξαρτάται από τον εκάστοτε ωφελούμενο ή ομάδα ωφελούμενων.  Μεταξύ άλλων παρέχονται οδηγίες, πληροφορίες και συμβουλές για:

  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, το οποίο προσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιθυμητής θέσης εργασίας
  • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής για την υποβολή αίτησης σχετικά με την κάλυψη επιθυμητής θέσης εργασίας.
  • Προετοιμασία για συμμετοχή σε συνέντευξη
  • Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ του ατόμου μέσω διεξαγωγής ψυχομετρικών τεστ, τεστ ικανοτήτων & ασκήσεων προσομοίωσης ρόλων
  • Εξατομικευμένη προσέγγιση του ατόμου για κάλυψη θέσης εργασίας
  • Συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης
  • Ίδρυση νέας επιχείρησης
  • Συμμετοχή σε συνεταιρισμούς και οργανώσεις

Για δική σας και δική μας διευκόλυνση παρακαλούμε εγγραφείτε στη βάση δεδομένων προσδιορίζοντας κατάλληλα τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας (πατήστε εδώ).

"Η συμβολή μας στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία ανέργων και εργαζόμενων είναι ουσιαστική και πραγματοποιείται κυρίως μέσω της υλοποίησης τοπικών σχεδίων απασχόλησης, κατάρτισης και επιχειρηματικότητας..."

 

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking