^Επιστροφή στην αρχή

Συμβουλευτική Υποστήριξη Επιχειρήσεων

Η e-Leaders Συμβουλευτική ΟΕ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Βασικός στόχος μας είναι η ανάπτυξη της επιχείρησης/οργανισμού και η βελτίωση της λειτουργίας και κυρίως των αποτελεσμάτων της/του. Για την επίτευξη του βασικού μας στόχου παρέχουμε στις επιχειρήσεις/οργανισμούς τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), με σκοπό την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης και του προσδιορισμού της νέας επιθυμητής θέσης της στην αγορά  
  • Υποβολή πρότασης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα & χρηματοδοτικά εργαλεία
  • Σύνταξη και υλοποίηση σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) με σκοπό την ενίσχυση της προβολής της επιχείρησης
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO στις διαδικασίες της επιχείρησης, με σκοπό την οργάνωση της λειτουργίας της και τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της
  • Αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των εργαζομένων της, μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, και ανάλυση των αποτελεσμάτων με στατιστικά πακέτα και εργαλεία
  • Διεξαγωγή ερευνών & μελετών
  • Σύνταξη διαφημιστικών φυλλαδίων, δελτίων Τύπου & κειμένων διαφημιστικού περιεχόμενου
  • Οργάνωση ημερίδων - συνεδρίων - σεμιναρίων -εκδηλώσεων (πατήστε εδώ)

Για τη δική σας και δική μας διευκόλυνση παρακαλούμε εγγραφείτε στη βάση δεδομένων προσδιορίζοντας κατάλληλα τις ανάγκες σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας (πατήστε εδώ)

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking