^Επιστροφή στην αρχή

Συνεταιρισμοί/Σύλλογοι/ΚΟΙΝΣΕΠ

Δίνουμε μεγάλη αξία στη συλλογική προσπάθεια και συνεργασία καθώς πιστεύουμε ότι η κοινή ανάληψη ενεργειών και στρατηγικής από άτομα με ίδια ενδιαφέροντα και αξίες θα οδηγήσει ταχύτερα και ευκολότερα στην υλοποίηση του κοινού τους στόχου. Για το λόγο αυτό ενθαρρύνουμε μεμονωμένα άτομα να δουλέψουνε μαζί και συνεργατικά ώστε να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα και τα οφέλη τους, υποστηρίζουμε άτυπες και τυπικές ομάδες εργασίας (συλλόγους, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις) με σκοπό την ίδρυση και ανάπτυξη δυναμικών και αποτελεσματικών Συνεταιρισμών, Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συλλόγων. Είμαστε υπέρ της κοινωνικής οικονομίας και το αποδεικνύουμε έμπρακτα μέσα από το έργο μας.

Υποστηρίζουμε συλλόγους και συνεταιρισμούς με σκοπό την τήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται σε ένα συλλογικό πρόσωπο και τη γενικότερη νόμιμη λειτουργία του (π.χ. παρακολούθηση μελών, συνδρομών, προώθηση σκοπού και δράσεων, κ.α.).

 ΣΤΟΧΟΣ μας είναι η διευκόλυνση των αρμοδιοτήτων της διοίκησης του Συλλόγου/ Συνεταιρισμού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του, αλλά και η προώθηση της δράσης του, μέσω της αύξησης των μελών του και της διεύρυνσης της φήμης του.

 Οι υπηρεσίες της υποστήριξής μας περιλαμβάνουν τα εξής:

1.       Σύνταξη Καταστατικού / Τροποποίηση Καταστατικού Συνεταιρισμού

2.       Σύνταξη Πρακτικών

3.       Δημιουργία αρχείου μελών με πλήρη στοιχεία

4.       Παρακολούθηση Εσόδων – Εξόδων

5.       Οικονομική παρακολούθηση συνδρομών

6.       Οργάνωση και προετοιμασία συμμετοχής σε εκθέσεις

7.       Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων- ημερίδων  

8.       Παρακολούθηση αλληλογραφίας

9.       Ενέργειες προβολής του έργου του συνεταιρισμού

10.    Διαχείριση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking