^Επιστροφή στην αρχή

Πρόσκληση Προγράμματος Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το  Πρόγραμμα Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία), με ποσοστό ενίσχυσης 40% και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% και φτάνει το 50%.

 Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 07-04-2016 έως και τις 20-05-2016. 

Πρόσκληση Προγράμματος Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το  Πρόγραμμα Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση υφιστάμενων & νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, με ποσοστό ενίσχυσης 40% και στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10% και φτάνει το 50%. 

 Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 29-03-2016 έως και τις 17-05-2016. 

Πρόσκληση Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το  Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νεοφυής Επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ήατομικούς επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, με ποσοστό ενίσχυσης 100%.

 Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 17-03-2016 έως και τις 27-04-2016. 

Πρόσκληση Προγράμματος Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το  Πρόγραμμα Ενίσχυσης της  Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ποσοστό ενίσχυσης 100%.

 Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από τις 08-03-2016 έως και τις 15-04-2016. 

Παράταση στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκε η απόφαση τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος η οποία αναφέρει τα εξής: Παρατείνεται η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης έως την 31/03/2016.

Παρατείνεται επίσης η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήματος Τροποποίησης  έως την 29/02/2016 και αυξάνεται ο αριθμός τους από δύο σε τρεις.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.  

Διαβάστε εδώ
Download this file (Τροποποίηση Οδηγού ΜΜΕ.pdf)Τροποποίηση Οδηγού ΜΜΕ.pdf[ ]1232 kB

Πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης - ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δύο άξονες:

Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, οι οποίες δημιουργήθηκαν από 01.01.2015 έως και 31.08.2015 και σε πρώην εγγεγραμμένους ανέργους που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015. 

 

Διαβάστε εδώ
Download this file (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ.pdf)Πρόγραμμα ΟΑΕΔ.pdf[ ]139 kB
Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking