^Επιστροφή στην αρχή

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ανάθεσης έργου από τον Σύλλογο «ο Άραχθος»

Θέση Υποστήριξης Έργου και Θέση Προβολής Έργου μέσω διαδικτύου και τεχνική υποστήριξη) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ

3η Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων Ωφελούμενων

Γ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  του έργου με τίτλο: «ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)»

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ωφελούμενων ΤΟΠΣΑ

Β  ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ του έργου με τίτλο: " Αρχή Τοπικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)".

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση των τριάντα (30) ωφελούμενων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» προβαίνει στην εκ νέου έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εύρεση των τριάντα (30) ωφελούμενων του τοπικού σχεδίου δράσης με τίτλο «Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας» και κωδικό MIS 380062 που έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ»

ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ανάθεσης έργου σε συνεργάτες  για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)»

και Κωδικό Έργου.: 380062

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ωφελούμενων ΤΟΠΣΑ.2-8

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ του έργου με τίτλο: " Αρχή Τοπικής Ανάπτυξης & Απασχόλησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)"

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking