^Επιστροφή στην αρχή

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Την Τετάρτη 14/12/2016 ξεκινάνε οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26810-24424.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν. 4399/2016

ΣΚΟΠΟΣ: η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση
ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του Νόμου.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «Γενική Επιχειρηματικότητα» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν. 4399/2016

 

ΣΚΟΠΟΣ: η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

 Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Περισσότερα...

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το εμπορικό σήμα είναι η επιχειρηματική σας ταυτότητα, η οποία σας κάνει να ξεχωρίζετε από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της αγοράς. Αποτελεί εκείνο το στοιχείο το οποίο μπορεί να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησής σας  από εκείνα άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, λογότυπο, απεικονίσεις, σύμβολα κλπ).

Τα πλεονεκτήματα

Περισσότερα...

Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking