^Επιστροφή στην αρχή

ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ανάθεσης έργου σε συνεργάτες  για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)»

και Κωδικό Έργου.: 380062

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Προδημοσίευση Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος για επιχειρήσεις μεταποιησης, κατασκευών, επιλεγμένων κλάδων εμπορίου & υπηρεσιών

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων»

Στόχος της Δράσης:

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου πρατηρίων υγρών καυσίμων μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων και συστημάτων Εισροών-Εκροών, με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων και τη διασύνδεση του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων ωφελούμενων ΤΟΠΣΑ.2-8

Α. ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ του έργου με τίτλο: " Αρχή Τοπικής Ανάπτυξης & Απασχόλησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)"

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων για τον Υπεύθυνο Οικονομικού Αντικειμένου

Κοινοποίηση αποτελεσμάτων για την ανάθεση έργου σε συνεργάτη  (ΥΠΟΑ- Επιστημονικό Προσωπικό/Σύμβουλος Β)για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας (ΑΡΤΤΑΑ)» και Κωδικό Έργου.: 380062.  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού (2 άτομα) για την υλοποίηση του ΤΟΠικού Σχεδίου Απασχόλησης με τίτλο «Αρχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας» και κωδικό MIS 380062 που έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ»

Διαβάστε εδώ
Download this file (Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ e-Leaders.pdf)Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ e-Leaders.pdf[ ]274 kB
Copyright © 2013. (c) e-leaders.gr Rights Reserved.


Facebook

Real time web analytics, Heat map tracking